ผ้าเช็ดชิ้นงาน/Wiper

ชื่อสินค้า:

ผ้าเช็ดชิ้นงาน / Cleanroom Wiper

Material:

70% Polester , 30% Nylon  100% Polyester  55% Cellulose , 45% Polyester

ลักษณะการใช้งาน: ใช้เช็ดทำความสะอาดชิ้นงาน

รหัสสินค้า:

Maxclean 2000 Series Wiper / Microfiber Wiper

ผ้าเช็ดชิ้นงานไมโครไฟเบอร์ / Microfiber Wiper

ขนาด 4"x4" บรรจุ 400 pcs./pack

ขนาด 6"x6" บรรจุ 100 pcs./pack

ขนาด 9"x9" บรรจุุ 100 pcs./pack

Maxclean 100 Series Wiper / 100% Polyester Wiper     

 ผ้าเช็ดชิ้นงานโพลีเอสเตอร์ / Polester Wiper

 ขนาด 4"x4" บรรจุ 600 pcs./pack

 ขนาด 6"x6" บรรจุ 300 pcs./pack

 ขนาด 9"x9" บรรจุ 150 pcs./pack

 Maxclean 600 Series Wiper / 55% Cellulose, 45% Polyester 

 ผ้าเช็ดชิ้นงานเซลลูโรส / Cellulose Wiper

 ขนาด 4"x4" บรรจุ 1,200 pcs./pack

 ขนาด 6"x6" บรรจุ 300 pcs./pack

 ขนาด 9"x9" บรรจุ 300 pcs./pack

Visitors: 30,930