หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์/Anti Static Cap

 

ชื่อสินค้า:

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น CAP1

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

มีไส้ไก่สำหรับผูกด้านหน้า หรือลูกค้าจะให้ใส่ยางด้านหลังก็ได้ เพื่อความกระชับ ปีกหมวกสั้น เจาะหูติดตาข่าย

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง 

ลักษณะการใช้งาน:

ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 

 

ชื่อสินค้า:

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น CAP2

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

ปีกหมวกยาว ด้านหลังจั้มยางยืด

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 

 

ชื่อสินค้า:

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น CAP3

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

ตัวหมวกจับจีบรอบศรีษะ ใส่ไส้ไก่สำหรับผูกด้านหลัง

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 

 

ชื่อสินค้า:

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น CAP4

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

หมวกจับจีบ มีปีกหมวกสั้น ด้านหลังจั้มยางยืด

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 

 

ชื่อสินค้า:

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น CAP5

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

ตัวหมวกจับจีบ 6 จีบ ปีกหมวกสั้น ด้านหลังจั้มยางยืด

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 

 

ชื่อสินค้า:

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น CAP6

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

ใส่ยางยืดรอบขอบหมวก

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 

 

ชื่อสินค้า:

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น HOOD1

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

ตัวหมวกจับจีบรอบศรีษะ เจาะข้างหูติดตาข่าย (หรือไม่เจาะก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้า) ด้านหลังติดตีนตุ๊กแก มีชายระบายยาวคลุมไหล่

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 

 

ชื่อสินค้า:

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น HOOD2

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

เจาะข้างหูติดตาข่าย (หรือไม่เจาะก็ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้า) ด้านหลังติดตีนตุ๊กแกสำหรับปรับขนาดของตัวหมวก ใต้คางติดตีนตุ๊กแกหรือกระดุม มีชายระบายยาวคลุมไหล่

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 ชื่อสินค้า:

หมวกป้่องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น HOOD3

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

ปีกหมวกสั้น เจาะข้างหูติดตาข่าย (หรือไม่เจาะก็ได้) ด้านหลังติดตีนตุ๊กแกสำหรับปรับขนาดของหมวก ใต้คางติดตีนตุ๊กแกหรือติดกระดุม มีชายระบายยาวคลุมไหล่

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรม่ท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

.ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น

 

 ชื่อสินค้า;

หมวกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ รุ่น HOOD4

รายละเอียดสินค้า:

ตัดเย็บด้วยผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ มีแบบลายตรงและลายตาราง เส้นใยคาร์บอนห่าง 5mm.

ตัวหมวกจับจีบรอบศรีษะ เจาะข้างหูติดตาข่าย (หรือไม่เจาะก็ได้) ด้านหลังมีตีนตุ๊กแกสำหรับปรับขนาดของตัวหมวก มีชายระบายยาวคลุมไหล่

สีขาว, ฟ้า, ฟ้าอ่อน, น้ำเงิน, เขียวแอบเปิ้ล, เขียวมะกอก, ชมพู, กรมท่า, เหลือง

ลักษณะการใช้งาน:

.ใช้ในโรงงานอาหาร ยา โรงงานอิเลคทรอนิค พื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ ควบคุมฝุ่น 

Visitors: 31,912