งานวางระบบห้องปฎิบัติการ Cleanroom/พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ตัวอย่าง...งานวางระบบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

             
         
         
    
Visitors: 31,911